حجم(مترمکعب) تعداد محل نصب
228 1 شرکت پیشگامان سلامت / ارومیه (پروژه بیمارستان میلاد)
100 1
9 2
30 2 شرکت دیفیوزر / تبریز – بیمارستان سینا
30 1 بیمارستان  شرکت نفت تهران
96 1 شرکت تچرا خاک / بیمارستان کمالی کرج
16 1
30 1 بیمارستان شرکت نفت تهران
62/5 2 شرکت ابنیه گستر/شاهين شهر(بیمارستان دي كلينيك شركت نفت)
54 1  شركت وزان / تبريز ( بیمارستان پلي كلينيك شركت نفت )
114 1 شرکت نفت اصفهان ( بیمارستان پلی کلینیک اصفهان)
24 1 شركت نسيم شمال / ماه شهر  (بیمارستان پلي كلينيك شركت نفت)