حجم(مترمکعب) تعداد محل نصب
256 1 شرکت تکناب / تهران – تجریش ( ارگ تجاری تجریش)
64 1
80 3 شرکت لیواسکان / تهران (پروژه مسکونی- تجاری مهستان ) متعلق به صدا و سیما
50 1
150 1 فرود گاه بجنورد
180 1
120 1 دانشگاه شاهد / تهران -روبروي مرقد امام -اتوبان جم
48 1 شرکت ارتباطات زیر ساخت (مخابرات)  /// ایستگاه مایکرویو آبعلی
117 1 شرکت ارتباطات زیر ساخت (مخابرات)  /// بومهن
70 2 شرکت جاهد  / تهران  – جهاد کشاورزی
48 1 شرکت سازه های آبی //// پروژه یارد کیش مپنا
16 1 شرکت شار پی مشهد / تهران، مجموعه آموزشی کشتیرانی (سالن همایش شیان)
18 1
12 1 شركت  سینا کالای شرق
26/5 1 انرژي وافا
980 1 شركت سپانير / فازهاي عسلويه
502 15
377 2
500 2
216 5
502 1
163 1
500 2 شركت سيراف انرژي كنگان  / عسلويه
110 1 شهرداري دندي زنجان
500 1 شهرداري سرو آباد مريوان
92 2  سرو آباد مريوان
100 1 آب و فاضلاب قزوين
487 2 شركت سپانير / فازهاي عسلويه